Интернет тълковен речник от Калипърс - Дигитална маркетинг агенция

Интернет тълковен речник

Провери думаАнглийски или Български
Значение
БългарскиАнглийски

Мета таговеMeta tags

Мета таговете се поставят в кода (source) на уеб страницата и съдържат информация, която служи за дефиниране на целите и съдържанието на й в структуриран вид. Информацията в мета таговете се използва от търсещите машини (търсачки). Мета таговете могат да извършват и действия, които не касаят съдържанието на сайта.
Синтаксисът на мета таговете е следния: <META NAME="...." VALUE="..стойности...>. Атрибутът NAME определя типа на информацията за уеб страницата, а VALUE нейната стойност.
Има разнообразни мета тагове: <META NAME="description", <META NAME="keywords", <META NAME="author", <META NAME="rating",  <meta name="cache-control", <meta name="robots" и много други.