Интернет тълковен речник от Калипърс - Дигитална маркетинг агенция

Интернет тълковен речник

Провери думаАнглийски или Български
Значение
БългарскиАнглийски

Омнибусomnibus

Омнибусът е количествено изследване, което обхваща въпроси от много и най-различни теми.  Основната характеристика на омнибусното изследване е неговата рентабилност. Обикновено този вид изследвания се поръчват от различни възложители и могат да засягат проблеми като например маркетинг, политика, медии, икономика и др. Смисълът на подобен тип изследване е в това, че 1) всички участници разделят разходите за използване на демографския блок въпроси; 2) всеки възложител може да участва в омнибуса само с няколко въпроса, като заплаща само за своите въпроси, а не цялостно изследване.
При тези изследвания клиентите са изключителен собственик на получената информация, както и на изготвения от агенцията доклад.