Интернет тълковен речник от Калипърс - Дигитална маркетинг агенция

Интернет тълковен речник

Провери думаАнглийски или Български
Значение
БългарскиАнглийски

Онлайн анкета Online survey

Онлайн анкетата е специално разработен въпросник, който таргетирана аудитория може да попълни онлайн. Тя се използва, за да предостави на анкетиращите определена информация, свързана с качеството на продукти, услуги, демографски данни за потребителите и др., която в последствие се използва за маркетинг цели. Обикновено като стимул за попълването на анкетите се предоставят различни награди.