Интернет тълковен речник от Калипърс - Дигитална маркетинг агенция

Интернет тълковен речник

Провери думаАнглийски или Български
Значение
БългарскиАнглийски

Реклама базирана на местоположeниеLocation Based Advertising

Location Based Marketing (LBM) е използването на мобилен маркетинг за насочване на потребители в рамките на определен географски район през мобилното им устройство.
Рекламата базирана на местоположение на потребителя е мощен инструмент за насочване на потребителите към обекти в района, в който се намират в момента. Благодарение на това свое конкурентно предимство, ефективността при нея е в пъти по-висока от другите форми на онлайн реклама, тъй като вероятността потребителят да посети комуникирания обект и да извърши действие е относително висока.
Рекламата базирана на местоположение се използва предимно от търговски обекти (магазини), заведения, културни институции за реклама на актуални техни оферти.

Този вид маркетинг е подходящ за популяризиране на продукти или услуги в рамките на определен район – например, ако сте собственик на ресторант, можете да използвате този вид маркетинг, за да се рекламирате на всички хора, които се намират в радиус от 3 км. от заведението.