Интернет тълковен речник от Калипърс - Дигитална маркетинг агенция

Интернет тълковен речник

Провери думаАнглийски или Български
Значение
БългарскиАнглийски

Мобилно брандиране Mobile branding

Мобилното брандиране е нова форма на мобилна реклама, която предлагат уеб медиите или специализирани сайтове и онлайн платформи. Като най-популярно и успешно засега се налага брандирането на мобилни приложения, но не само. Мобилното брандиране е използван похват за мобилна реклама и при уеб медиите и позволява много силно позициониране и бранд комуникация, разбира се съобразено с ненарушаване ползваемостта на съдържанието в медиата.
Мобилното брандиране е аналогичен рекламен интрумент както стандартното брандиране в уеб медиите и специализираните сайтове.