Интернет тълковен речник от Калипърс - Дигитална маркетинг агенция

Интернет тълковен речник

Провери думаАнглийски или Български
Значение
БългарскиАнглийски

Проследяване на рекламитеAd tracking

Ad Tracking е методология, използванa за наблюдение на изпълнението и измерване на резултатите на дадена рекламна кампания или на конкретна реклама от нея. Онлайн проследяването на реклами работи с метрики, измервания и анализи, получени посредством различни интернет приложения.

Повечето онлайн платформи, които предлагат възможността за създаване и управление на реклами са с готови за използване възможности за проследяване на резултатите. Част от данните, които могат да се проследяват и анализират са: цена за клик, дневен (седмичен, месечен) разход, брой на импресиите, брой на реализациите, CTR рейтинг, канали на придобиване и много други. По-добре развитите платформи (като тези на Google например) дават възможност за проследяване на действията и реакциите на потребителите, които определена реклама е предизвикала или да се съберат демографските им данни (местоположение, пол, възраст, образование), интересите им и др. Тази информация се използва за планирането и реализирането на качествени маркетинг стратегии и планове.

Онлайн проследяването на рекламите се използва предимно, за да се измерва и контролира възвръщаемостта на инвестициите             (ROI), както и за да се измери ангажираността на потребителите и реакциите им.