Интернет тълковен речник от Калипърс - Дигитална маркетинг агенция

Интернет тълковен речник

Провери думаАнглийски или Български
Значение
БългарскиАнглийски

Сегментиране на пазараMarket segmentation

Сегментирането е ключово понятие в маркетинга и означава дейност, чрез която възоснова на определени критерии купувачите или потенциалните потребители на дадена стока/продукт/услуга се класифицират и разделят на отделни хомогенни части, наречени сегменти.

Потребителите от всеки сегмент споделят общи характеристики, на базата на които могат да се предвидят реакциите им на различните миксове от маркетингови въздействия. Потребителите от един и същи сегмент реагират сходно на определена комбинация  от въздействия и на база на това се изгражда всяка маркетингова стратегия.

Сегментирането може да се извърши по много и различни критерии: географски (географски район, брой жители), демографски (доходи, възраст, професия, образование, пол, семейно положение, религия), психографски (интереси, ценностна система, начин на живот, социално положение и др.), поведенчески (отношение към продукта, повод за покупка, готовност за закупуване, желани ползи от продукта, привързаност към марката и др.).