Интернет тълковен речник от Калипърс - Дигитална маркетинг агенция

Интернет тълковен речник

Провери думаАнглийски или Български
Значение
БългарскиАнглийски

White paperWhite paper

White paper е термин, който се отнася за документ, чието съдържание помага на читателите му да разберат някакъв проблем, да го разрешат или да вземат конкретно бизнес решение.

В маркетинга тези документи се използват, за да се промотират продукти и/или услуги, които компанията предлага. В тях се използват подбрани факти и логични аргументи, за да се подчертаят ползите от работа с компанията, за която се пишат.

White papers като инструмент се причисляват към content маркетинга. Те имат най-общо три разновидности:

-          Описващи технически и/или бизнес ползи от продукт или услуга, която компанията предлага

-          Даващи съвети относно конкретен въпрос

-          Проблем/решение – описва даден проблем и предоставя решението му с помощта на продукт/услуга на компанията

 

Създаването на White Papers в една компания е ценен маркетинг инструмент, чиито предимства ще оценят всички нейни таргет групи.